Bouwbesluittoetsing

Het Bouwbesluit is een verzameling bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken in Nederland moeten voldoen, dit geld voor zowel nieuwbouw als verbouw. Door de grote hoeveelheid bouwregels, de relatie tussen deze regels en de juridische schrijfwijze wordt het Bouwbesluit als lastig ervaren. Doordat wij dagelijks met het Bouwbesluit werken heeft ons buro veel kennis en ervaring met het Bouwbesluit. Ook voor andere architecten voeren wij Bouwbesluittoetsingen uit.

Zelf ook een kijkje nemen in het bouwbesluit: