EPC berekening

Nieuwe gebouwen moeten aan bepaalde eisen voldoen op het gebied van energiezuinigheid. Dit wordt uitgedrukt in de energieprestatiecoƫfficiƫnt (EPC). Hoe lager de EPC, hoe zuiniger het gebouw. In het bouwbesluit staat aangegeven aan welke norm uw gebouw dient te voldoen. Niet alleen woningen dienen te voldoen aan deze norm, ook scholen, kantoren, winkels etc. moeten conform het bouwbesluit energiezuinig gebouwd worden.