Ontwerp & Tekenwerk

Voordat  de bouw daadwerkelijk start dienen alle eisen en wensen van de klant op papier gezet te worden. Wij verzorgen voor onze opdrachtgevers al het ontwerp en tekenwerk. Voordat er begonnen wordt met ontwerpen, worden in gesprekken de eisen en wensen van de opdrachtgever doorgenomen. Als duidelijk is wat de opdrachtgever wenst beginnen wij met de schetsontwerpen, eventueel in samenwerking met onze projectarchitect. Vervolgens werken wij deze uit naar een bouwaanvraag, bestektekeningen en uiteindelijk naar werktekeningen voor de aannemer.

Met het schetsontwerp worden de eerste gedachten van onze opdrachtgevers op papier gezet. Hierbij staan de ideeën en wensen centraal, waardoor een goed concept kan worden gemaakt voor de verdere uitwerking. Indien nodig kan een ontwerp 3D worden gevisualiseerd, zodat u bij het schetsontwerp al een goed beeld van het uiteindelijke resultaat voor ogen hebt.
Indien in deze fase het ontwerp wordt goedgekeurd door de opdrachtgever zullen wij het schetsontwerp uitwerken naar een voorlopig ontwerp. Hierbij komen de eerste bouwkundige uitgangspunten  ook aan bod. Er wordt een voorlopige bouwkundige tekening gemaakt waar nog in gewijzigd kan worden en waarin de materialisering grotendeels wordt vastgelegd. Als het voorlopig ontwerp is goedgekeurd dan wordt deze tot een definitieve tekening gemaakt. Het definitief ontwerp laat alle uitgangspunten zien op bouwkundig en esthetisch vlak. Op deze tekeningen worden later de bestektekeningen gemaakt. Hierbij kunt u denken aan tekeningen voor fundering, vloer en dak. Alles waarop uw woning gebouwd zal worden. Ook de kleinste details zullen uitgewerkt worden in detailtekeningen. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld de aansluiting van een kozijn in de gevel.

Als de bouwaanvraag gereed is kunnen indien wenselijk nog werktekeningen worden gemaakt. Het verschil is dat deze tekeningen in tegenstelling tot bestektekeningen meer op de praktische uitvoering zijn gericht. Denk hierbij aan traptekeningen, gedetailleerde matenplannen en kozijn- en/of prefab betonstaten.